درباره ما

درباره ما همه می دانیم موفقیت افراد، خانواده ها، سازمان ها و جامعه، در گرو مدیریت علمی و عملی صحیح، متناسب با ارزش های مورد قبول همان جامعه است، بررسی های جامعه شناسان نشان می دهد فرهنگ و ارزش های موجود در ایران تابع و متاثر از 1- هویت ملی و بومی 2- هویت اسلامی 3- هویت غربی «علم و تکنولوژی» است. بطور عموم شواهد نشان می دهد تعامل و ارتباط هویت های سه گانه فوق با اختلاف و تضادهای جدی روبرو است،که مانع ایجاد اشترک معانی بین مدیران، صاحب نظران و مردم می شود، اگر این تفاوت دیدگاهها و اختلافات...

همه می دانیم موفقیت افراد، خانواده ها، سازمان ها و جامعه، در گرو مدیریت علمی و عملی صحیح، متناسب با ارزش های مورد قبول همان جامعه است، بررسی های جامعه شناسان نشان می دهد فرهنگ و ارزش های موجود در ایران تابع و متاثر از 1- هویت ملی و بومی 2- هویت اسلامی 3- هویت غربی «علم و تکنولوژی» است.

بطور عموم شواهد نشان می دهد تعامل و ارتباط هویت های سه گانه فوق با اختلاف و تضادهای جدی روبرو است،که مانع ایجاد اشترک معانی بین مدیران، صاحب نظران و مردم می شود، اگر این تفاوت دیدگاهها و اختلافات بصورت ریشه ای برطرف نشود، مسلم مانع رشد و پیشرفت افراد، خانواده ها، سازمان ها و در نهایت خواهد شد، زیرا اولین اصل مدیریت، ایجاد هدف مشترک بین اعضای یک گروه، تیم، خانواده، سازمان و جامعه است، خوشبختانه ایجاد هدف مشترک بین انسانها، مبنای اساسی تمام ادیان و دین مقدس اسلام است و بشر نیز با تجربه و علم، به قاعده قانون وقانونمندی رسیده است، بر این مبنا و قاعده باید تلاش تمام صاحب نظران سعی در همسو کردن مشترکات دینی «حوزه» و علمی «دانشگاه» و اجرایی «سازمان ها» در کنار هم باشد تا بتوان با کاستن از اختلافات مخرب، در جهت اشتراک معانی، وحدت، رشد و موفقیت حرکت کرد.

موسسه مطالعات مدیریت و بازاریابی نورسـا تدبیـر و انتشارات نورسا با هدف تعین و تفکیک نقاط مشترک و همسو، و نقاط ابهام آفرین این سه هویت و همچنین تدوین راهکارهایی متعادل و متناسب با وضع ایران اسلامی و به منظور رشد و تعالی همه جانبه در سطوح مدیریتی «خویشتن، خانواده، سازمان و جامعه» از سال 1384 شروع به فعالیت نموده است.

مدیران و همکاران فعال در این موسسه با توجه به تحصیلات دانشگاهی و سوابق مدیریتی و اجرایی در سطوح کلان ملی و مطالعات گسترده در سه هویت مورد اشاره، با هم اندیشی اساتید و صاحب نظران «حوزه و دانشگاه و اجراء» تلاش نموده و می نمایند با تدوین کتب، ضوابط و مقررات مدیریت ایرانی، اسلامی در نهضت علمی مردم شریف ایران اسلامی نقشی درخورشان ایفا نماید و بطور مستمر درصدد توسعه آن باشد.

بر این اساس یافته های خود را در قالب مشاوره و طراحی سیستم های مدیریتی و اجرایی به سازمانها ارائه نموده و بمرور آثار مکتوب را طریق نشر کتب، نرم افزارهای چند رسانه ای به عموم ملت بزرگوار ایران تقدیم نموده و خواهد نمود.

از صاحب نظران و اندیشمندان در حوزه مدیریت و بازاریابی استدعا دارد یافته ها، مقالات و راهکارهای اجرایی خود را جهت بهره گیری و استفاده عموم از طریق ایمیل نورسا ارائه نماید تا با نام خودشان در سایت مورد بهره برداری عموم قرار گیرد.

علی نورمحمدی

مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره

ارزش های اساسی

1- نورسا، منسجم؛ پویا و منعطف؛ یادگیرنده

2- نورسا، دارای سرمایه انسانی فهیم،آگاه، محقق و دانش پژوه

3- نورسا، برتر در حوزه مطالعات مدیریت و بازاریابی با رویکرد ایرانی، اسلامی

4- نورسا، دارای تعامل سازنده با مراکز علمی و پژوهشی کشور و جهان

5- نورسا، مجری پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی فرانهادی و جامع در سطح کشور

6- نورسا، پیشرو در ارائه و کاربست گزاره های علمی در حوزه مدیریت و بازاریابی

7- نورسا، موسسه مطالعاتی با قابلیت الگوبرداری سایر موسسات هم گروه در تمام سطوح

ارزش های کارکردی

1- التزام به رویکرد اسلامی و قرآنی در مدیریت

2- آینده پژوهی و توجه به نوآوری در علم مدیریت

3- تمرکز بر محور تولید و توسعه دانش فردی و سازمانی

4- ارزش گرایی و قانون مداری

5- توجه به نیازهای پژوهشی کشور و سازمانها

6- بهره مندی از تجربیات مدیران موفق کشور

7- نوع آوری در ارائه محصولات برتر در مدیریت

بیانیه رسالت نورسا

1- نورسا؛ یک بنگاه اقتصادی مستقل، با اولویت مطالعات مدیریت و بازاریابی وارائه خدمات مشاوره به نهادها و سازمان ها، با بهره گیری از دو اصل علم و تجربه با رویکرد اسلامی؛ در جهت ارائه مدل های کارآمد و راهکارهای اصلاحی می‌باشد.

2- نورسا؛ با هدف پاسخ به نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه مدیریت و بازاریابی، تمام تلاش خود را در جهت بهبود کیفیت مدیریت نهادها و سازمان ها قرار خواهد داد.

3- نورسا؛ تمام تلاش خود را در جهت ایجاد اطمینان خاطر و جلب اعتماد بر اساس کیفیت مطلوب خدمات پژوهشی؛ بهای عادلانه و تکریم مشتریان خدمات خود قرار داده است.

4- نورسا؛ در جهت تامین نیازهای مادی و معنوی سرمایه های انسانی خود در گروه موسسات برتر قرار دارد.

5- نورسا؛ در بنیان نهادن پایگاه منسجم دانش؛ تعامل خود را با نخبگان و اندیشمندان داخلی و خارجی در حوزه های تخصصی ایجاد و همواره در جهت بسط و گسترش ارتباطات با مراکز علمی و پژوهشی کشور تلاش می کند.

6- نورسا؛ تمام تلاش خود را معطوف به نشر یافته های مدیریت اسلامی و ایرانی قرارداده و در این بخش با صاحب نظران و اندیشمندان نهایت همکاری را خواهد داشت.

7- نورسا؛ تمام تلاش خود را درجهت استفاده بهینه از تجربیات دیگر اندیشمند ان متناسب با شرایط مدیریت ایرانی و اسلامی بعمل خواهد آورد

منشور اخلاقی نورسا

بهترين معلم و راهنمای انسان علم و ایمان است، كه همواره با او و مراقب اوست. اما بي‌شك همه ما براي رسيدن به اوج كمال و موفقيت، نيازمند یادآوری خوبی های علم و ایمان و صبر و پایداری در دوری از بدی ها هستيم ، پس ما می دانیم قبول تذکر و نصیحت خیرخواهانه، در جهت رشد و سود ما می‌باشد و از آن استقبال می کنیم و..

1- ما می دانیم باید با علم، تدبیر، اراده، نظم و دقت کارکنیم.

2- ما می دانیم باید همفکر، همدل، همراه و همیار درکارمان باشیم.

3- ما می دانیم باید با انگیزه، عشق و دلسوزی مثل یک تیم کارکنیم.

4- ما می دانیم برای کسب موفقیت باید به روزترین اطلاعات را داشته باشیم.

5- ما می دانیم باید خدمات و کالا را از زاویه دید کارفرما و مشتری ارائه دهیم.

6- ما می دانیم باید اطلاعات مشتریان را مانند اطلاعات خود حفظ و نگهداری کنیم.

7- ما می دانیم باید محصولات وخدمات را به موقع و با کیفیت وقیمت مناسب ارائه دهیم.

سبد خرید محصولات
قیمت
جمع کل (تومان):
0
اطلاعات تماس انتشارات نورسا: تهران خیابان شریعتی – پایین‌تر از حسینیه ارشاد – خیابان کوشا – پلاک 16 – واحد 1

logo-samandehi